Wereldwijd onderzoek naar merken op zijn best. Neem weloverwogen beslissingen over merken dankzij ons volledige aanbod van volledige onderzoeken binnen alle landen en regio’s ter wereld. Wij doen onderzoek naar merken, modellen, eigenaren en vennootschapsnamen alsmede gebruiksverificatie.

Availability SearchGelijkaardigheidsonderzoek

Bepaal of uw beoogde merk beschikbaar is voor gebruik en registratie in uw eigen land.

Meer Weten

Availability Search With Risk QuotationGelijkaardigheidsonderzoek met Risicobeoordeling

Richt u zich op markten waar geen Latijnse tekens worden gebruikt? Bepaal of uw beoogde merk beschikbaar is voor gebruik en registratie.

Meer Weten

Availability Search PackagesGelijkaardigheidsonderzoek – Pakketten

Richt uw onderzoek op regio’s of interesses. Met onze pakketten voor Gelijkaardigheidsonderzoek kunt u beoordelen of uw voorgestelde merk beschikbaar is voor gebruik en registratie in de gekozen geografische of commercieel belangrijke regio, inclusief de EU, het Verre Oosten, NAFTA-landen en BRIC-landen. Wij melden identieke merken, spellingsvarianten, fonetische equivalenten en gelijkaardige merken.

Meer Weten

Device Mark SearchBeeldmerkenonderzoek

Bepaal of uw beeldmerk of logo beschikbaar is – eender waar ter wereld.

Meer Weten

Industrial Design Search by SubjectModellenonderzoek per Onderwerp

Bepaal of u uw model of beeldmerk kunt registreren zonder dat u inbreuk maakt op de rechten van een bestaand model.

Meer Weten

Industrial Design Search by ApplicantModellenonderzoek op Deposantnaam

Bekijk alle modellen die zijn gekoppeld aan een specifieke eigenaar in een of meer landen.

Meer Weten

Gebruiksonderzoeken - HandelsnamenGebruiksonderzoeken – Handelsnamen

Ontdek met onze internationale gebruiksverificaties of en hoe geregistreerde handelsnamen op de wereldwijde markt gebruikt worden of werden.

Meer Weten

Gebruiksonderzoeken - HandelsnamenGebruiksonderzoeken – Merken

Ontdek met onze internationale gebruiksverificaties of en hoe geregistreerde merken of merknamen gebruikt worden of werden op de wereldwijde markt.

Meer Weten

TM go365TM go365™

TM go365™ is onze nieuwste aanpak om merken te onderzoeken. Deze online, doe-het-zelf oplossing biedt de gebruiker de mogelijkheid om woord- en beeldmerkonderzoeken in slechts enkele seconden uit te voeren.

Meer Weten

Farma in Gebruik-GelijkaardigheidsonderzoekFarma in Gebruik-Gelijkaardigheidsonderzoek

Zoek in onze IMS Health-database naar identieke of gelijkaardige farmaceutische namen die in gebruik zijn.

Meer Weten

Status ReportsStatusrapporten

Ontdek de huidige status van een merk op basis van het registratienummer, inclusief een kopie van een of meer merken zoals deze zijn gepubliceerd.

Meer Weten

International Company Name SearchVennootschapsnamenonderzoek

Identificeer identieke of fonetisch identieke vennootschapsnamen die mogelijk het gebruik en/of de registratie van uw beoogde vennootschapsnaam of merk in de weg staan.

Meer Weten

International Owner SearchInternationaal Onderzoek op Naam

Controleer het merkportfolio van een concurrent of mogelijke overnamekandidaat in specifieke landen van uw keuze. Wij verstrekken nuttige merkinformatie voor fusies, overnames en andere bedrijfskritieke activiteiten.

Meer Weten

Webonderzoek EuropaWebonderzoek Europa

Bij het ontwikkelen van een nieuw merk, kunt u zich niet veroorloven om het web te negeren. Het Webonderzoek Europa vult uw Gelijkaardigheidsonderzoek aan en zoekt grondig op het web in gerichte Europese landen om potentiële conflicten te identificeren. Terwijl het web uitbreidt als bron van merken, bieden wij een extra laag van gericht onderzoek, zodat u conflicten vroeg kan identificeren en belangrijk inzicht kan krijgen in het gebruik van merknamen op het web.

Meer Weten

Webbeeldmerkonderzoek EuropaWebbeeldmerkonderzoek Europa

Het web is een belangrijke bron van handelsmerken -en potentiële conflicten. Webbeeldmerkonderzoek Europa vult uw Beeldmerkenonderzoek aan en zoekt grondig op het web in gerichte Europese landen om potentiële conflicten met beeldmerken te identificeren. Wij bieden een extra laag van gericht onderzoek, zodat u conflicten vroeg kan identificeren en belangrijk inzicht kan krijgen in het gebruik van beeldmerken op het web.

Meer Weten

UK Web Common Law SearchUK Web Common Law Onderzoek

Breid uw gelijkaardigheidsonderzoek uit met dekking voor gewoonterecht in het VK. Met ons UK Web Common Law Onderzoek kunt u met nog meer zekerheid bepalen of uw merk beschikbaar is.

Meer Weten

Full Search with OpinionGelijkaardigheidsonderzoek met Juridisch Advies

Verkrijg de uitgebreide informatie en advies dat je nodig hebt om de beschikbaarheid van een gewenst merk te beoordelen voor wereldwijd gebruik en registratie. Wij onderzoeken identieke merken, spellingvarianten, fonetische equivalenten en gelijkaardige merken in de rechtsgebieden die u selecteert. Gelijkaardigheidsonderzoek met juridisch advies is een cruciale stap in het risicobeheer van merken. Kies afzonderlijke landen / registers om te onderzoeken, of selecteer een regionaal pakket dat aan uw behoeften voldoet.

Meer Weten

Vragen

Onze Global Customer Support Team is beschikbaar om u 24 uur per dag, vijf dagen per week te dienen.

Contact