Privacybeleid

/Privacybeleid
Privacybeleid 2017-01-03T17:03:44+00:00

Privacybeleid van CompuMark

Uw privacy is belangrijk voor CompuMark. In deze privacyverklaring kunt u nalezen welke gegevens we verzamelen, wanneer en hoe we deze gegevens kunnen gebruiken, hoe we de gegevens beschermen, wie hiertoe toegang heeft en welke keuzes u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op online verzamelde gegevens van de gebruikers van de websites compumark.com, saegis.com, serioninfo.com en thenewsaegis.com. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, is deze privacyverklaring niet van toepassing op enige andere website en op gegevens die we mogelijk op een andere manier verzamelen, waaronder offline.

Onze website kan koppelingen bevatten naar websites die door anderen worden onderhouden. Deze privacyverklaring weerspiegelt niet de privacyprocedures van deze websites. Als u vragen hebt over de privacyprocedures van deze websites, dient u de privacyverklaring op elke website door te lezen.

Welke persoonsgegevens verzamelt CompuMark?

Wij verzamelen op drie manieren gegevens van onze gebruikers: 1) rechtstreeks van de gebruiker, 2) via de logboekbestanden op onze webservers en 3) via cookies. We gebruiken de gegevens hoofdzakelijk om u een persoonlijke internetervaring te bieden waarbij de gegevens, resources en diensten worden geleverd die het meest relevant en nuttig voor u zijn.

Door de gebruiker verstrekte gegevens:

Wanneer u zich registreert voor onze diensten, vragen we u naar bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres alsmede bepaalde aanvullende gegevenscategorieën). We bewaren de gegevens in een contactdatabase zodat we deze zo nodig naderhand kunnen raadplegen. We kunnen de door u verstrekte gegevens ook gebruiken om u producten en diensten van CompuMark en onze gelieerde ondernemingen te bieden die volgens ons interessant voor u kunnen zijn. Als u dergelijke aanbiedingen niet wilt ontvangen, kunt u zich afmelden (opzeggen) zoals hieronder is beschreven.

Als u contact opneemt met onze klantenservice (bijvoorbeeld via “Livechat”), kunnen we u vragen naar gegevens over uw computer of over de technische of zoekgerelateerde problemen die u probeert op te lossen. We hebben deze gegevens nodig om uw vragen te beantwoorden. We kunnen uw verzoeken en onze antwoorden opnemen met het oog op kwaliteitsbewaking.

Logboekbestanden op webservers:

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we gegevens over uw bezoek volgen en opslaan in logboekbestanden op webservers. Dit zijn records over de activiteiten op onze websites. De gegevens worden automatisch elektronisch vastgelegd en opgeslagen op onze servers. We verzamelen bijvoorbeeld de volgende gegevens:

 • uw unieke IP-adres (Internet Protocol)
 • de naam van uw unieke internetprovider
 • de plaats, de staat/provincie en het land van waaruit u onze website bezoekt;
 • het soort browser of computer dat u gebruikt;
 • het aantal koppelingen waarop u klikt binnen de website;
 • de datum en het tijdstip van uw bezoek;
 • de webpagina vanaf waar u onze website hebt bereikt;
 • de pagina’s die u hebt bekeken op de website;
 • eventuele zoekopdrachten die u hebt uitgevoerd;
 • bestelgegevens die u hebt ingediend via ons onlinebestelsysteem.

Met de in de logboekbestanden op webservers verzamelde gegevens kunnen we de website beheren, het gebruik ervan analyseren en de inhoud verbeteren.

Diensten van derden

Wij kunnen gebruikmaken van diensten van derden, zoals Inspectlet (zie het privacybeleid) om beter te begrijpen hoe onze website gebruikt wordt. Deze diensten kunnen informatie verzamelen die door een browser verzonden wordt als deel van een verzoek op een webpagina, zoals IP-adressen of cookies. Als deze diensten van derden gegevens verzamelen, doen zij dit anoniem en in hun geheel om informatie te verstrekken die nuttig voor ons is, zoals website trends, zonder afzonderlijke bezoekers te identificeren. Zie “Cookies” in het onderstaande gedeelte voor informatie over hoe u het gebruik van cookies op uw computer kunt beheren.

Cookies:

Teneinde een aangepaste en persoonlijke dienst te bieden en te leveren, kunnen we cookies gebruiken om gegevens over u op te slaan en te volgen. Cookies zijn simpel gezegd kleine gegevensfragmenten die vanaf een webserver worden verzonden naar uw browser en worden opgeslagen op de vaste schijf van uw computer. We gebruiken cookies zodat we kunnen onthouden wie u bent en u tijdens uw bezoek kunnen helpen op onze websites te navigeren. Dankzij cookies kunnen we bepaalde wachtwoorden en voorkeuren voor u opslaan, zodat u deze niet bij elk bezoek opnieuw hoeft in te voeren.

Het gebruik van cookies is relatief standaard:

de meeste browsers zijn aanvankelijk zo ingesteld dat cookies worden geaccepteerd. Desgewenst kunt u echter uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt of dat cookies worden geweigerd. U dient te begrijpen dat bepaalde onderdelen van veel websites mogelijk niet goed werken als u geen cookies accepteert.

Hoe gebruikt CompuMark de gegevens?

We gebruiken de gegevens hoofdzakelijk om u een persoonlijke internetervaring te bieden waarbij de gegevens, resources en diensten worden geleverd die het meest relevant en nuttig voor u zijn. Met de verzamelde gegevens kunnen we de website beheren, het gebruik ervan analyseren en de inhoud en functionaliteit verbeteren. De gegevens worden ook gebruikt om producten te ontwikkelen, “betaalde gebeurtenissen” en het gebruik van bepaalde diensten tegen betaling vast te stellen (zoals SAEGIS Custom Search) en bestellingen van personen te volgen.

Hoe beschermt CompuMark de verzamelde persoonsgegevens?

Wij hebben bepaalde passende beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onvoorzien verlies en ongeautoriseerde toegang, toepassing of openbaarmaking. We kunnen echter niet garanderen dat dergelijke beveiligingsmaatregelen altijd succesvol zullen zijn.

Wie heeft toegang tot de gegevens?

Wij zullen mailinglijsten of andere klantgegevens niet verkopen, verhuren of leasen aan anderen en we zullen uw persoonsgegevens niet beschikbaar stellen aan niet-gelieerde partijen, behalve als volgt:

 • aan tussenpersonen en/of contractanten die hiervan mogelijk gebruikmaken namens ons of in verband met hun relatie met ons (we kunnen bijvoorbeeld derden inschakelen voor reclamecampagnes);
 • en zoals wettelijk vereist, in een geval van openbare veiligheid of beleid, zoals nodig in verband met de overdracht van onze bedrijfsmiddelen, of als we in goed vertrouwen van mening zijn dat de gegevens moeten worden gedeeld om onze rechten of ons eigendom te beschermen.

We vertrouwen op enkele van onze gelieerde ondernemingen voor de ondersteuning van de door ons aangeboden producten en diensten en we delen enkele van onze backofficefuncties met andere onderdelen van Thomson Reuters. Al onze gelieerde ondernemingen zijn verplicht om persoonsgegevens waartoe ze toegang hebben, vertrouwelijk te houden.

We maken geen informatie over uw gebruik bekend aan niet-gelieerde derden, tenzij dit nodig is om de account te onderhouden, de gebruiksvoorwaarden af te dwingen, te voldoen aan onze verplichtingen jegens inhouds- en technologieproviders of om de wetgeving na te leven.

Uw toegang tot enkele diensten en content wordt beschermd met een wachtwoord. We raden u aan uw wachtwoord aan niemand door te geven. Als u ongeautoriseerd gebruik wilt voorkomen, kunt u ook het beste uw account of diensten afmelden na afloop van elke sessie. U kunt ook beter het browservenster sluiten wanneer u uw werk hebt voltooid, meer bepaald als u een computer met iemand anders deelt of als u een computer in een openbare ruimte gebruikt, zoals een bibliotheek of internetcafé.

Toestemming voor overdracht

Onze websites en servers bevinden zich op verschillende plaatsen in de wereld. Daarom is het mogelijk dat CompuMark uw persoonsgegevens opslaat en verwerkt op systemen in het buitenland. Door onze website(s) te gebruiken, stemt u ermee in dat gegevens worden overgebracht. We stellen redelijkerwijs alles in het werk om gegevens te beveiligen en deze privacyprocedures na te leven. GEGEVENSBEVEILIGING We nemen redelijke stappen om de door ons verzamelde persoonsgegevens veilig te houden. Zo beperken we het aantal personen dat fysiek toegang heeft tot onze databaseservers en installeren we elektronische beveiligingsystemen die bescherming bieden tegen ongeautoriseerde toegang. We kunnen echter niet garanderen dat gegevensoverdracht via internet volledig veilig is. Dienovereenkomstig kunnen we niet garanderen of waarborgen dat naar ons verzonden gegevens veilig zijn, dus u doet dit op eigen risico.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens corrigeren, aanpassen of verwijderen en/of mijn voorkeuren bijwerken?

Als u geen informatie over onze producten of diensten wilt ontvangen, kunt u gebruikmaken van de “afmeldfunctie” in de berichten die u van ons ontvangt. U kunt ook contact met ons opnemen zoals hieronder is beschreven:

Contact opnemen

Europa, Midden-Oosten, Afrika

Uitbreidingstraat 72 – 5
2600 Antwerpen
Telefoon + 32 2 200 89 98
compumark.be@thomsonreuters.com

Noord- en Zuid-Amerika

22 Thomson Place
Boston, MA 02210
Telefoon 1-800-692-8833
Fax 1-800-543-1983
compumark.us@thomsonreuters.com

Wij stellen alles in het werk om samen met u eventuele klachten over privacy snel en eerlijk op te lossen. Neem contact met ons op als u vragen of opmerkingen hebt.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Als onze informatieprocedures wezenlijk veranderen, publiceren we hier de beleidswijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 10 november 2010.